simano

icon
首页 > 产品类别信息 > 路亚 > ZP-105R Bantam CoMac Surface

图片放大

ZP-105R Bantam CoMac Surface

■钩子尺寸 TBL930 #4×1

规格列表

型号颜色尺寸重量类型市场参考价(元)商品编码
ZP-105R1135013浮水式10062879
ZP-105R1175013浮水式10062881
ZP-105R2045013浮水式10062882
ZP-105R2125013浮水式10062883
ZP-105R2135013浮水式10062884
ZP-105R2185013浮水式10062885
ZP-105R221 5013浮水式10062886
ZP-105R2225013浮水式10062887
ZP-105R2245013浮水式10062888
ZP-105R2625013浮水式10062889

产品价格为市场参考价,具体价格请至门店确认。
关连商品
回到顶部