simano

icon
首页 > 产品类别信息 > 路亚 > XU-T22S OCEA MONSTER DRIVE HD 220F

图片放大

XU-T22S OCEA MONSTER DRIVE HD 220F

■钩子尺寸 #5/0×2

规格列表

型号颜色尺寸/重量/类型市场参考价(元)商品编码
XU-T22S001220mm/138g/浮水式24066036
XU-T22S002220mm/138g/浮水式24066037
XU-T22S003220mm/138g/浮水式24066038
XU-T22S004220mm/138g/浮水式24066039
XU-T22S005220mm/138g/浮水式24066040
XU-T22S006220mm/138g/浮水式24066041

产品价格为市场参考价,具体价格请至门店确认。
关连商品
回到顶部