simano

icon
首页 > 产品类别信息 > 路亚 > JT-410P / JT-413P / JT-416P / JT-418P / JT-420P / JT-425P OCEA Stinger Butterfly Sardine Waver

图片放大

JT-410P / JT-413P / JT-416P / JT-418P / JT-420P / JT-425P OCEA Stinger Butterfly Sardine Waver

钓大物也OK的铁板 Sardine Waver中追加新的颜色

目标不仅仅是简单的缓慢下沉,过程中要加入需要“被咬”的因素。Sardine Waver可以做出3种下沉动作。1是向后滑落,2是摇晃下沉,3是前后晃动。3种动作是随机发生,铁板表现了一种逃离捕食者的感觉。因为是自动的做动作,所以从初学者到大师都可以使用。开发以沙丁鱼中部为基础,采用侧面扁平的形状,前部略窄。抽竿时拔河感不强,很容易应对大物快速做出动作。和Stinger Butterfly相比,下沉速度也更快,可以使用节奏更好的下沉钓组。

  • 狂鳞
    狂鳞 SHIMANO独自开发的技术

规格列表

型号颜色重量市场参考价(元)商品编码
JT-410P001100g/111mm7665765
JT-410P008100g/111mm7665766
JT-410P009100g/111mm7665767
JT-410P010100g/111mm7665768

JT-410P
011100g/111mm7651149

JT-410P
012100g/111mm7651150

JT-410P
013100g/111mm7651151
JT-410P01T100g/111mm7647706
JT-410P02T100g/111mm7647707
JT-410P06T100g/111mm7647710
JT-410P51T100g/111mm7647712
JT-410P52T100g/111mm7647713
JT-410P65T100g/111mm7647716
JT-413P001130g/121mm8265769
JT-413P008130g/121mm8265770
JT-413P009130g/121mm8265771
JT-413P010130g/121mm8265772

JT-413P
011130g/121mm8251152

JT-413P
012130g/121mm8251153

JT-413P
013130g/121mm8251154
JT-413P01T130g/121mm8247718
JT-413P02T130g/121mm8247719
JT-413P06T130g/121mm8247722
JT-413P51T130g/121mm8247724
JT-413P52T130g/121mm8247725
JT-413P65T130g/121mm8247728
JT-416P001160g/130mm9665773
JT-416P008160g/130mm9665774
JT-416P009160g/130mm9665775
JT-416P010160g/130mm9665776

JT-416P
011160g/130mm9651155

JT-416P
012160g/130mm9651156

JT-416P
013160g/130mm9651157
JT-416P01T160g/130mm9647730
JT-416P02T160g/130mm9647731
JT-416P06T160g/130mm9647734
JT-416P51T160g/130mm9647736
JT-416P52T160g/130mm9647737
JT-416P65T160g/130mm9647740
JT-418P001180g/135mm10565777
JT-418P008180g/135mm10565778
JT-418P009180g/135mm10565779
JT-418P010180g/135mm10565780

JT-418P
011180g/135mm10551158

JT-418P
012180g/135mm10551159

JT-418P
013180g/135mm10551160
JT-418P01T180g/135mm10547742
JT-418P02T180g/135mm10547743
JT-418P06T180g/135mm10547746
JT-418P51T180g/135mm10547748
JT-418P52T180g/135mm10547749
JT-418P65T180g/135mm10547752
JT-420P001200g/140mm10965781
JT-420P008200g/140mm10965782
JT-420P009200g/140mm10965783
JT-420P010200g/140mm10965784
JT-420P01T200g/140mm10947754
JT-420P02T200g/140mm10947755
JT-420P06T200g/140mm10947758
JT-420P51T200g/140mm10947760
JT-420P52T200g/140mm10947761
JT-420P65T200g/140mm10947764
JT-425P001250g/151mm13165785
JT-425P008250g/151mm13165786
JT-425P009250g/151mm13165787
JT-425P010250g/151mm13165788
JT-425P01T250g/151mm13147766
JT-425P02T250g/151mm13147767
JT-425P06T250g/151mm13147770
JT-425P51T250g/151mm13147772
JT-425P52T250g/151mm13147773

产品价格为市场参考价,具体价格请至门店确认。
关连商品
回到顶部