simano

icon
首页 > 产品类别信息 > 大嘴黑鲈钓竿 > LUREMATIC(纺车 / 直柄式) (大嘴黑鲈.鳟鱼指定仕样)

LUREMATIC(纺车 / 直柄式) (大嘴黑鲈.鳟鱼指定仕样)

 • GANBA ROD
  加油鱼竿 给支持热爱钓鱼的人高品质,高性能的产品


SHIMANO路亚钓竿入门款,高性价比更适合攻略大嘴黑鲈与鳟鱼。
产品使用说明书下载

■并继规格新设计.超轻量竿身结构
■SHIMANO渔轮座(BASS MODEL)

规格明细

型号全长
(m)
节数
(根)
收竿后长度
(cm)
重量
(g)
先径/元径
(mm)
适合路亚重
(g)
适合PE(号)
尼龙(lb)
手把长度
(mm)
碳纤维
含有率(%)
市场参考价
(元)
商品编码售后服务卡首次
配节参考价(元)
S50M1.52278.8801.8/7.84~18
  0.8~1.5(PE号)
 • 8~16(尼龙)
21085.7450341617
S56SUL1.68286.4801.3/4.71.5~4.52.5~49095.8460338754
S56UL1.68287.4851.5/6.02~63~69096.4460338761
S56M1.68286.8901.8/8.55~21
  0.8~1.5(PE号)
 • 8~16(尼龙)
23586.6470341624
S60SUL1.83294.0881.4/5.21.5~4.52.5~49995.9460338778
S60UL1.83294.8901.5/6.52~63~69996.5470338785
S60L1.83294.31201.5/9.05~145~1019878480338792
S60M1.83294.31051.8/8.97~28
  0.8~1.5(PE号)
 • 8~16(尼龙)
32586.7490341631
S66L1.982101.91251.5/9.05~145~1023874.3490338808
S66ML1.982101.91301.6/9.07~186~1423883500338815
S66MH1.982102.01301.8/10.07~35
  0.8~2(PE号)
 • 10~20(尼龙)
35582.1510341648
S70UL2.142109.5831.3/9.60.8~10
  0.3~0.8(PE号)
 • 2~6(尼龙)
10680.8520338846
S70MH2.132109.71452.0/11.07~35
  1~2(PE号)
 • 12~25(尼龙)
39086.3530341655
S76UL2.292117.0901.3/10.50.8~12
  0.3~0.8(PE号)
 • 2~6(尼龙)
13778.9530338853
S80L2.442125.81351.6/11.04~21
  0.5~1.2(PE号)
 • 3~12(尼龙)
25195540338860
S80MH2.442125.31752.2/12.510~42
  1~2.5(PE号)
 • 12~30(尼龙)
44586.0550341662
S86ML2.592133.31451.7/11.66~28
  0.6~1.5(PE号)
 • 4~16(尼龙)
26195.2550338877
S90ML2.742141.01551.7/12.46~28
  0.6~1.5(PE号)
 • 4~16(尼龙)
27895.1610338884
S90MH2.742140.51902.2/13.810~50
  1~2.5(PE号)
 • 12~30(尼龙)
46089.6620341679
产品价格为市场参考价,具体价格请至门店确认。
※特别推荐大嘴黑鲈.鳟鱼路亚竿款式。
关连商品
回到顶部